Các Công Việc Của Chúng Tôi

Kế thừa tinh hoa y học cổ truyền phương Đông đã được cụ Hải Thượng Lãn Ông chắt lọc và tổng hợp, đồng thời ứng dụng những thành tựu trong y học hiện đại Tây phương, phưong pháp khám chữa bệnh Việt Y bổ sung thêm những lý luận nghiệm chứng để xây dựng hệ thống chẩn bệnh Tứ chuẩn, cùng với những bài thuốc, dược liệu kết hợp giữa thực nghiệm qua hơn bốn ngàn năm của y học cổ truyền và nghiên cứu hơn bốn trăm năm của khoa học hiện đại nhằm giải quyết những nan đề của y học cổ truyền, những khoảng trống của y học hiện đại mà thường được gọi tên là nan chứng, bệnh mãn tính. Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền Việt Y được xây dựng từ giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 nhằm làm nơi áp dụng chính thức phương pháp khám chữa bệnh Việt Y.

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

Xây dựng môi trường tốt nhất cho việc tìm kiếm, nghiên cứu, ứng dụng giải pháp giúp người bệnh/ người gặp vấn đề về sức khoẻ có cơ hội về lại cuộc sống đời thường.

Thời Gian Làm Việc

  • Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:30 – 17:00
  • Thứ Bảy: 07:30 – 12:00
Đường Dây Nóng0913.881.319