BẢNG KẾT LUẬN 4 CẤP NGUY CƠ UNG THƯ SAU XÉT NGHIỆM

BẢNG KẾT LUẬN 4 CẤP NGUY CƠ UNG THƯ SAU XÉT NGHIỆM

BỆNH NHÂN MẮC UNG THƯ CẦN BIẾT GÌ, PHẢI LÀM GÌ ???

 1. PHƯƠNG PHÁP KHÁM CHỮA BỆNH CỦA VIỆT Y VỀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CHÚNG TÔI CHỈ CHÚ TRỌNG NHẤT ĐẾN NHỮNG CHỈ SỐ XN MÁU (TẾ BÀO UNG ĐỘC TRONG MÁU) TRONG TẦM SOÁT UNG THƯ, VỚI NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẬN LÂM SÀNG KHÁC CŨNG QUAN TRỌNG NHƯNG CHỈ MANG TÍNH HỖ TRỢ (VÌ QUÁ TỐN KÉM CHO BỆNH NHÂN).
 2. CHỈ SỐ MÁU NÀY SẼ ĐƯƠC SO SÁNH TRONG SUỐT THỜI ĐIỀU TRỊ GIỮA CÁC ĐỢT THUỐC (LÀ TIÊU CHÍ ĐỂ BÁC SĨ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH THUỐC – VỚI BỆNH NHÂN SẼ LÀ NIỀM TIN VÀ ĐỘNG LỰC).
 • Về việc xuất hiện CA 15-3 trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Vú):

CA 15-3 = X (<28)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 2,80                  =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 2,80 ÷ 7,00       =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 7,00 ÷ 28           =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 28                      =>      ( nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 28             =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 • Về việc xuất hiện CA 125 trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Buồng trứng):

CA 125 = X (<35)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 3,50                  =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 3,50 ÷ 8,75       =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 8,75 ÷ 35           =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 35                      =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 35             =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 • Về việc xuất hiện SCC trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Tử cung):

 SCC= X (<3) – mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 0,3                     =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 0,3 ÷ 0,75          =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 0,75 ÷ 3             =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 3                       =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 3               =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 

 • Về việc xuất hiện CA 72-4 trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Dạ dầy):

CA 72-4 = X (<8,2)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 0,82                  =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 0,82 ÷ 2,05       =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 2,05 ÷ 8,2         =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 8,2                    =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 8,2           =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 

 • Về việc xuất hiện CA 19-9 trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K tiêu hóa, K tụy):

CA 19-9 = X (<37) mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 3,70                  =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 3,70 ÷9,25        =>    (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 9,25 ÷ 37           =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 37                      =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)   =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 37             =>      (nguy cơ bệnh rất cao)     =>      bệnh nặng

 • Về việc xuất hiện Cyfra 21 trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Phổi – tế bào lớn):

CYFRA 21 = X (<3,3)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 0,33                  =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 0,33 ÷ 0,825     =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 0,825 ÷ 3,3        =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 3,3                     =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 3,3           =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 • Về việc xuất hiện Pro GRP trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Phổi – tế bào nhỏ):

PRO GRP = X (<65)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 6,5                     =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 6,5 ÷ 16,25       =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 16,25 ÷ 65         =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 65                      =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 65             =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>     bệnh nặng

 

 • Về việc xuất hiện CEA trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Ruột, Đại tràng, Phổi, mức độ khối U):

 CEA= X (<5)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 0,5                     =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 0,5 ÷ 1,25          =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 1,25 ÷ 5             =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 5                        =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 5               =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 

 • Về việc xuất hiện AFP trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K Gan):

 AFP= X (<25)mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 2,5                     =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 2,5 ÷ 6,25          =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 6,25 ÷ 25           =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 25                      =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 25             =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

 

 • Về việc xuất hiện PSA trong xét nghiệm máu tầm soát ung thư (K U tiền liệt tuyến):

 PSA= X (<4) – mỗi loại máy có chỉ số khác nhau

Cấp 0: X < 0,4                     =>      (không bệnh)

Cấp 1: X = 0,4 ÷ 1               =>      (tiềm ẩn bệnh)

Cấp 2: X = 1 ÷ 4                  =>      (nguy cơ mắc bệnh)

Cấp 3: X > 4                       =>      (nguy cơ mắc bệnh cao)  =>      đã mắc bệnh

Cấp 4: X > 2 lần 4               =>      (nguy cơ bệnh rất cao)    =>      bệnh nặng

KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ CỦA VIỆT Y

 • Việt Y có khả năng cắt nguy cơ các yếu tố làm tăng chỉ số ung thư và các triệu chứng cấp.
 • Việt Y có thuốc để làm hạ các chỉ số ung thư xuất hiện trong xét nghiệm. Đưa bệnh nhân về lại mức bình thường nhất.(đã thực nghiệm lâm sàng nhiều ca thành công).
 • Với điều kiện cần và đủ:
 • Bệnh nhân phải tuân thủ các chỉ dẫn của Y Bác Sĩ của phòng khám.
 • Thay đổi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ để đưa cơ thể về đạt tứ chuẩn, (a) huyết áp chuẩn, (b) Nhiệt lưu chuẩn, (c) PI chuẩn, (d) Độ PH chuẩn, để bệnh nhân mau chóng bình phục và khó tái phát. Với những chỉ số trên sẽ giúp bệnh nhân hiểu được phần nào căn bệnh thế kỷ này và tự theo dõi mức độ bệnh của mình. Chúc quí vị mau chóng bình phục!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.